BOARD OF DIRECTORS


 

Mr. Rajan Datar

(Managing Director)

Ms. Swati Deshpande

Mrs. Shobhana Datar

 

Adv. Sneha Datar

 

Dr. Ashwini Ghaisas

SENIOR MANAGEMENT


 

Dr. Dadasaheb Akolkar

Dr. Darshana Patil

Dr. Vineet Datta

Dr. Navin Srivastava